Jonathan Sjövall

​Inköp och försäljning industriförnödenheter

Telefon: 031-269095

Mail: jonathan@myrins.se 

Order: order@myrins.se

 

Myrins Textil AB

Myrins Industri är en del av Myrins Textil AB​

Göteborgsvägen 415

434 95 Kungsbacka

Telefon: +46(0)31 26 15 00

Hemsida: www.myrins.se

Meddelande