Välkommen att kontakta oss - snabba och säkra leveranser i hela Sverige

Myrins Industri

​Jonathan Sjövall 

​Inköp och försäljning industriförnödenheter

Telefon: 031-269095

Mail: jontahan@myrins.se 

Myrins Textil AB

Myrins Industri är en del av Myrins Textil AB​

Göteborgsvägen 415

434 95 Kungsbacka

Telefon: +46(0)31 26 15 00

Fax: +46(0)31 26 00 54

Hemsida: www.myrins.se

Meddelande