Om Myrins Industri - etablerade 1963

Vi har varit verksamma i nästan 50 år. Vår samlade erfarenhet från industrins behov av teknisk textil och miljöteknisk utrustning sträcker sig längre än så.

 

Återvinning av textil har varit med från starten. Efter hand har detta utvecklats i samarbete med våra kunder och leverantörer till fler produkter och mer kunnande som används inom de mest skiftande industrier.

 

Vi har ett omfattande nätverk som finns till din tjänst som kund, detta kan gälla allt från färdiga system och produkter, till behov av en kundanpassad lösning. Vi har varit med och bygga upp begrepp som Unisorb. Vi hoppas att vår katalog skall generera många impulser till intressanta lösningar. Välkommen till Myrins Textil!

Kontakta oss